Eremitu

Anunțuri de căsătorie

La Primăria Comunei Eremitu s-au înregistrat următoarele declarații de căsătorie:

În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil în termen de 10 zile de la data afișării publicației

(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază.