Eremitu

Prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă

În scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă, când, în mod traditional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, precum și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA), considerăm necesară demararea unor măsuri specifice precum și intensificarea controalelor sanitare veterinare în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de porc și alte alimente de origine animală destinate consumului uman. În acest sens am dispus următoarele măsuri:

  1. Măsuri tehnico-administrative:

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureș, a stabilit un program de lucru pentru perioadele: 03.12.2020- 24.12.2020 și 28.12.2020- 07.01.2021 în baza căruia medicii veterinari din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO), vor efectua controale oficiale cu privire la modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din abatoare, unitățile de tranșare a cărnii, unitățile de procesare și depozitare a alimentelor de origine animal, precum și în unități de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, magazine alimentare, laboratoare de cofetărie/ patiserie, unități de alimentație publică, unități de tip hipermarket/ supermarket, etc.).

La nivelul DSVSA Mureș și al Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO) va fi asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică, de asemenea va fi afişat programul de lucru stabilit de către DSVSA Mureș pentru perioadele 03.12.2020- 24.12.2020 și 28.12.2020- 07.01.2021, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare, programul de lucru și  locațiile în care se vor efectua examene pentru identificarea Trichinella spp., în carnea de porc.

  1. Măsuri ce trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA)

Având în vedere situația epidemiologică sub raportul apariției și evoluției unor focare de Pestă Porcină Africană pe teritoriul județului Mureș, DSVSA Mureș și Circumscripţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO), vor intensifica controalele oficiale și vor aplica unele măsuri privind monitorizarea circulației pe teritoriul județului Mureș a porcilor vii destinați sacrificării (de la ferme/exploatații la abator) și a măsurilor privind restricționarea mișcărilor de porci vii ca urmare a apariției și evoluției unor focare de Pestă Porcină Africană, precum și monitorizarea circulației cărnii și a produselor din carne de porc.

  1. Măsurile privind comercializarea produselor de origine animală:

Sacrificarea porcilor și comercializarea cărnii de porc

Sacrificarea porcilor se va realiza în unități de abatorizare autorizate sanitar- veterinar pentru sacrificarea de porcine si publicate pe site-ul DSVSA Mureș.

Este interzisă tăierea porcilor în scopul comercializării cărnii în alte locuri sau spații decât cele autorizate sanitar- veterinar.

Carnea rezultată în urma sacrificărilor tradiționale în gospodăriile populației cu ocazia sărbătorilor de iarnă este destinată consumului familial, fiind interzisă comercializarea cărnii și a produselor din carne rezultate din aceasta.

Comercializarea cărnii de porc se efectuează numai  în unități înregistrate sanitar- veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Examenul trichineloscopic pentru carnea  de porc sacrificat în gospodării pentru consum propriu, se efectuează de către medicul veterinar de liberă practica.

 

Ouă şi produse din ouă destinate consumului uman

Producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consum uman, precum și fermele producătoare și a centrelor de ambalare ouă trebuie sa fie autorizate/ înregistrate sanitar- veterinar conform legislației în vigoare.

Este interzisă comercializarea ouălor care nu provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)  nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor. Ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului.

Este interzisă comercializarea ouălor de rață, a oualor cu coaja crapată sau lovită. Acestea vor fi retrase de la vânzare, se vor distruge și dirija  spre o unitate de neutralizare sau pentru valorificare în scopuri tehnice.

Peștele si produsele din pescuit

Spațiile și locurile în care se comercializează peștele și produsele din pescuit trebuie să îndeplinească condițiile de igienă și să fie înregistrate sanitar- veterinar.

Trebuiesc să fie respectate cerintele sanitare veterinare la transportul, depozitarea, comercializarea  peștelui viu, refrigerat sau congelat și a produselor din pește.

Gheața utilizată pentru menținerea temperaturii peștelui și a produselor din pescuit proaspete, pe toată perioada de expunere spre comercializare, trebuie să fie suficientă și obținută numai din apă potabilă.

Lapte şi produse din lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare de către producătorii agricoli se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA Mureș, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.

Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obținut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, inox, ceramică, etc).

Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului și a expunerii la vânzare către consumatorul final (în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Pentru prevenirea contaminării produselor, sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia ca acestea să fie curate şi identificate corespunzător.

Comercializarea directă către consumatorul final în pieţele agroalimentare a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

În vederea asigurării trasabilităţii brânzeturilor comercializate către consumatorul final, acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, etc.

  1. Măsurile care trebuie luate la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul

Se va verifica respectarea cerințelor pentru înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unitățilot de vânzare cu amănuntul.

Se va verifica respectarea cerințelor generale de igiena alimentelor conform prevederilor Reg. CE nr. 852/ 2004.

Se va verifica eligibilitatea materiilor prime (lista furnizorilor de materii prime destinate preparării alimentelor destinate comercializării către consumatorul final).

Se va verifica trasabilitatea documentelor precum si a produselor alimentare.

Se va verifica respectarea cerințelor de igienă stabilite de Reg. CE 852/2004 pentru manipularea, prepararea și depozitarea alimentelor.

Se va verifica respectarea cerințelor de igienă stabilite de Reg. CE 852/2004 pentru expunerea și servirea alimentelor.

Se va verifica implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și a programelor de autocontrol.

Director executiv,

dr. KINCSES Sandor