Eremitu

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de calificare, de pregătire personală și profesională a cel puțin 1.053 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru, prin facilitarea accesului acestora la diferite activități, acțiuni, servicii, măsuri, programe și instrumente integrate, precum programe de formare profesională inclusiv în sistem formal și informal/non-formal, programe de evaluare și certificare a competențelor dobândite în sistem informal/non-formal și la programe de mediere a muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare al acestora.

Proiectul constă în organizarea de cursuri de formare personală gratuite în meseriile de ajutor de bucătar, lucrător în comerț sau lucrător în cultura plantelor precum și alte cursuri non formale.
Participanților la cursuri li se oferă o masă caldă gratuită în zilele de curs precum și subvenții cuprinse între 300 și 1800 de lei la promovarea examenului final. Certificatele obținute în urma absolvirii cursurilor sunt eliberate de Ministerul Muncii prin Autoritatea Națională de Calificări.
De Proiectul „Facilitarea Integrării pe piața muncii a tinerilor NEETs II – S.R.P.M. – Tineri de Viitor!” vor beneficia un număr total de 1.053 de persoane.
Cursurile sunt împărțite în două nivele. Nivelul I se adresează celor care au minim patru clase primare, iar de aceste cursuri vor beneficia 600 de tineri. Cursurile din acest nivel au o durată de 180 de ore desfășurate în 45 de zile.
Cursurile din nivelul II se adresează absolvenților de 8 clase și au o durată de 360 de ore împărțite pe 90 de zile.

DESPRE PROIECT

Titlu proiect : Facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor NEETs II – „S.R.P.M. – Tineri de viitor!”

Axa prioritară 2 : Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Număr de identificare al proiectului : POCU/909/2/4/148643.

Perioada de implementare: 07.09.2021 – 06.09.2023

Valoarea totală a proiectului: 19.424.188,92 RON

Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.

Obiectivul Specific 2.1 : Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligible.

Obiectivul Specific 2.2 : Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligible.

Regiuni de dezvoltare eligibile : NORD-EST ( Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui); NORD-VEST ( Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj); VEST (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) și CENTRU(Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)