Eremitu

Anunț de interes public – RACORDARE LA SISTEMUL DE CANALIZARE

În atenția proprietarilor tuturor clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale

care produc-evacuează apă uzată menajeră în comuna Eremitu

satele Eremitu, Călugăreni, Dămieni, Mătrici!!!

 

Vă aducem la cunoștință că potrivit prevederilor legale în materie, aveți obligația de a racorda orice clădire producătoare de apă uzată menajeră la rețeaua de canalizare publică nou-înființată, până la data de 31 iulie 2023.

Nerespectarea obligației de racordare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 la 4000 lei.