Eremitu

Comisii de specialitate

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:

  • Kakucs Albert – președinte
  • Sófalvi Steluța – secretar
  • Török Zoltán – membru
  • Molnár Ștefan – membru
  • Kádár Levente – membru
  • Hozó Jenő – membru
  • Majos Ádám-Levente – membru

Comisia pentru activităţi social-culturale, turism, culte, învăţământ, sănătate şi familie:

  • Szász Levente – președinte
  • Incze Lajos – secretar
  • Janka István – membru
  • Lénárd József – membru
  • Sipos László-Attila – membru

Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului:

  • Kacsó József – președinte
  • Molnár Ștefan – secretar
  • Janka István – membru
  • Kádár Levente – membru
  • Szász Levente – membru

Comisia de validare:

  • Kacsó József – președinte
  • Janka István – membru
  • Lénárd József – membru