Eremitu

Toate anunțurile

Anunț

Prin prezenta aducem la cunoștința contribuabililor numărul de cont unic pentru încasarea amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, deschis la Trezoreria Sovata: RO 96TREZ48221A470400XXXX Mai departe »

Anunț plăți compensatorii pentru fermieri

Fermierii care furnizează servicii publice prin adoptarea unor practice agricole prietenoase cu mediul au posibilitatea de a aplica pentru plăți compensatorii, acordate de către Uniunea Europeană. Documentele pentru informarea fermierilor pentru depunerea cererilor de sprijin: Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale Programului Național de Dezvoltare Rurală… Mai departe »

Anunţ – modernizare drum

Prin prezenta MAGYARI PÉTER în calitate de primar pentru COMUNA EREMITU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE DRUM DC 13 KM 0+000-4+850 (DJ 453 Câmpu Cetăţii)" propus a fi amplasat în localitea Eremitu-Câmpu Cetăţii, jud. Mureş. Mai departe »