Eremitu

ANUNȚ SUPUNERE DEZBATERE PUBLICĂ – Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Eremitu

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI EREMITU, JUDETUL MURES

COMUNA EREMITU, JUDETUL MURES in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI EREMITU , JUDETUL MURES.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand linkul de mai jos :

https://eremitu.ro/primaria/informatii-de-interes-public/

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 18.07.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: eremitu@cjmures.ro
  • Telefon: 0265347112; Fax. 0265347030
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI EREMITU, JUDETUL MURES

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local EREMITU, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.