Eremitu

Anunţ – modernizare drum

Prin prezenta MAGYARI PÉTER în calitate de primar pentru COMUNA EREMITU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM DC 13 KM 0+000-4+850 (DJ 453 Câmpu Cetăţii)” propus a fi amplasat în localitea Eremitu-Câmpu Cetăţii, jud. Mureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.30 şi vineri între orele 8.30 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10.