Eremitu

Anunț (licitație publică)

Comuna Eremitu concesionează pe termen de 10 ani prin licitație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2013 şi O.U.G. nr.54/2006, suprafața totală de 37,14 ha pășune proprietate publică a Comunei Eremitu, crescătorilor de animale membri ai colectivității locale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE.

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei Eremitu, din comuna Eremitu nr.542 jud. Mureș.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.05.2019, ora 10:00.