Eremitu

Anunț

Prin prezenta aducem la cunoștința contribuabililor numărul de cont unic pentru încasarea amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, deschis la Trezoreria Sovata:

RO 96TREZ48221A470400XXXX