Eremitu

Toate anunțurile

Anunț (licitație publică)

Comuna Eremitu concesionează pe termen de 10 ani prin licitație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2013 şi O.U.G. nr.54/2006, suprafața totală de 37,14 ha pășune proprietate publică a Comunei Eremitu, crescătorilor de animale membri ai colectivității locale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE. Documentaţia de atribuire se… Mai departe »

Anunț

Prin prezenta aducem la cunoștința contribuabililor numărul de cont unic pentru încasarea amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, deschis la Trezoreria Sovata: RO 96TREZ48221A470400XXXX Mai departe »

Anunț plăți compensatorii pentru fermieri

Fermierii care furnizează servicii publice prin adoptarea unor practice agricole prietenoase cu mediul au posibilitatea de a aplica pentru plăți compensatorii, acordate de către Uniunea Europeană. Documentele pentru informarea fermierilor pentru depunerea cererilor de sprijin: Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale Programului Național de Dezvoltare Rurală… Mai departe »